Sijoitusprosessi

Tutustuminen

Tutustuminen

Tapaamisissa yrityksen kanssa kartoitamme, olemmeko oikea sijoittajataho yrityksen tarpeisiin nähden sekä sopiiko yritys sijoitusfokukseemme.

Keskustelemme:

 • yrityksen kasvusuunnitelmasta, kilpailueduista ja markkinamahdollisuuksista
 • tarvittavan rahoituksen määrästä ja käyttötarkoituksesta
 • sopivista kanssasijoittajista

Yrityksen tiimin osaamisella, kokemuksella ja monipuolisuudella on meille iso merkitys.

Neuvottelut ja arviointi

Neuvottelut ja arviointi

Vähemmistösijoittajana omistusosuutemme voi olla enintään 50 %. Kanssasijoittajiamme ovat kotimaiset ja ulkomaiset pääomasijoitusyhtiöt, työeläkeyhtiöt, teolliset sijoittajat sekä yksityissijoittajat. Autamme yritykselle sopivan sijoittajasyndikaatin löytymisessä.

Yhdessä:

 • tutustumme johtoon ja hallitukseen
 • arvioimme yrityksen markkina-arvon
 • kartoitamme yhtiön strategiaa, teknologiaa ja taloudellista tilannetta
 • keskustelemme sijoituksen suuruudesta ja mahdollisista lisäsijoitustarpeista

Haluamme varmistaa, että yrityksen johtoryhmä pystyy luotsaamaan yrityksen yhdessä sovittuun tavoitteeseen.

Due Diligence ja sijoituksen valmistelu

Due Diligence ja sijoituksen valmistelu

Muodostamme yhteisen käsityksen yrityksen arvosta ja määrittelemme sijoittajien omistusosuudet yhtiössä.

Sovimme due diligence -toimintatavoista ja muista sopimuksellisista ehdoista, sekä rahoitus- ja irtautumissuunnitelmista. Tesin hallitus tekee yritykseen kohdistuvan sijoituspäätöksen. Allekirjoitamme sijoitukseen liittyvät sopimukset. Sovimme yhdessä siitä, miten sijoitus julkistetaan.

Arvonluonti

Arvonluonti

Sparraamme yrityksen johtoa kasvuponnisteluihin liittyvissä kysymyksissä:

 • kasvusuunnitelman toteuttaminen ja strategian terävöittäminen
 • avainhenkilöiden palkkaus
 • mahdollisen jatkosijoituksen suunnittelu

Edustajanamme yhtiön hallituksessa toimii yrityksen liiketoimintaa hyvin tunteva toimialaosaaja. Operatiivisesta toiminnasta vastaa yhtiön toimitusjohtaja sekä johto.

Kansainvälisille sijoittajille olemme taho, joka ymmärtää paikallista markkinaa. Kansainvälinen sijoittaja tuo yritykselle lisäarvoa yrityksen laajentuessa ko. markkinoille. Tämä tarkoittaa paikallisten ovien avaamista, paikallisen lainsäädännön tuntemusta, auttamista oikeiden rekrytointien tekemisessä sekä näkemyksen tuomista strategisiin päätöksiin.

Irtautuminen

Irtautuminen

Pääomasijoittaja toimii aina määräaikaisena omistajana. Sijoituksista irtaudutaan muiden omistajien kanssa sovitussa aikataulussa. Teemme sijoitukset markkinaehtoisesti ja haemme kaikilta sijoituksilta tuottoa.

Tyypillisimpiä irtautumisvaihtoehtoja ovat:

 • Pörssilistautuminen
 • Yrityskauppa esim. teolliselle ostajalle
 • Uudelleenrahoitus eli osuuden myynti esim. institutionaaliselle sijoittajalle