Vaikuttavuus

Haluamme nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin

 

 

Millaista vaikuttavuutta?

 • Tuomme esiin yritysten yhteiskunnallisen voiman: Kohdeyritystemme liiketoiminnassa luodaan kasvua ja työpaikkoja sekä ratkotaan kestävän kehityksen haasteita.
 • Nostamme Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin ja teemme Suomesta houkuttelevan sekä yrityksille että omistajille.
 • Toteutamme Suomen hallitusohjelman ja YK:n agenda 2030 –ohjelman kestävän kehityksen tavoitteita.
 • Edistämme sijoitustoiminnallamme suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä.

Miten toteutamme?

 • Edistämme vaikuttavuustavoitteita ja yritysvastuun toteutumista yhdessä kohderahastojemme ja –yritystemme kanssa (yli 700 yritystä).
 • Kohdennamme sijoituksiamme kestävään kehitykseen esimerkiksi kiertotalous-ohjelmamme avulla.
 • Jaamme tietoa ja osaamista yritysten kasvun vauhdittamiseksi ja suomalaisen pääomamarkkinan kehittämiseksi.
 • Mittaamme toimintamme vaikuttavuutta yritysten liiketoiminnan kasvuna ja jatkossa myös yritysten vaikutuksina ympäristöön ja hyvinvointiin. Raportoimme vuosittain.

Kasvu

Tarjoamme yrityksille pääomasijoitusten kautta kasvuvauhtia ja riskinottokykyä. Vuonna 2018 salkkuyhtiöidemme yhteenlaskettu:

 • liikevaihto oli 5 899 (5 317) miljoonaa euroa,
 • vienti 1 631 (1 785) miljoonaa euroa ja
 • ne työllistivät Suomessa 36 316 (28 955) henkilöä.

Salkkuyrityksemme ovat pistesijoilla vientitilastoissa tuoden Suomen neljänneksi suurimman ulkomaisen liikevaihdon!

Kansainvälistyminen

Tesi kanavoi suomalaisiin yrityksiin rahaa ja osaamista kansainvälistymisen polttoaineeksi sijoittamalla yrityksiin yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Kansainvälisillä rahastosijoituksilla tuomme kansainvälisiä sijoittajia lähemmäksi suomalaisia yrityksiä. Suorissa sijoituksissa olemme kansainvälisille kanssasijoittajille paikallinen kumppani. Kansainväliset kanssasijoittajamme ovat sijoittaneet suomalaisiin kasvuyrityksiin yhteensä 236 miljoonaa euroa vuosina 2016-2018.

Molemmissa tapauksissa suomalainen yritys hyötyy kansainvälisten sijoittajien tuodessa yrityksiin rahan lisäksi arvokasta osaamista ja avatessa ovia kansainvälisille markkinoille.    

Osaava omistaminen

Kasvu edellyttää toimivaa pääomasijoitusmarkkinaa. Sijoitamme suomalaisiin ja kansainvälisiin pääomasijoitusrahastoihin, jotka etsivät sijoituskohteita Suomesta. Näin yrityksille on tarjolla osaavaa pääomaa rahastotiimeiltä, jotka ovat jo aiemmin osoittaneet kykynsä yritysten kasvattamisessa globaalisti. Toimimme rahastoissa ankkurisijoittajana, sparraamme uusia tiimejä, tuomme kansainvälistä pääomaa ja osaamista markkinaan ja edistämme vastuullista sijoittamista.

Suorissa sijoituksissa olemme omistaja, emme vain sijoittaja. Kehitämme kohdeyrityksiä pääasiassa hallitustyöskentelyn kautta. Tuomme hallituksiin omien asiantuntijoidemme lisäksi myös ulkopuolisia toimialaosaajia.

Lue lisää yritystarinoita vaikuttavuuskatsauksestamme 2018.