Konsernin rakenne

Konserniin kuuluvat emoyhtiö, Suomen Teollisuussijoitus Oy, sekä sen tytäryhtiöt:

  • FEFSI Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
  • Tesi Fund Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
  • Tesi Industrial Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
  • Aker Arctic Technology Oy (omistusosuus 66,4 %)

Tesi toimii vähemmistösijoittajana. Omistusosuus kohdeyhtiöistä on alle 50 %, vaikka joissakin sijoituskohteissa sijoittajien yhteenlaskettu omistus saattaa olla yli 50 %. Poikkeuksena on Aker Arctic, jonka osakekannasta Tesillä on enemmistöosuus.