Advisory Board

Yhteiskuntasuhteiden edistäjät

Tesin hallituksen nimeämä Advisory Board toimii neuvoa-antavana elimenä ja edistää yhtiön yhteiskuntasuhteita. Advisory Board edustaa keskeisiä sidosryhmiä ja kokoontuu kolme kertaa vuodessa.

Jäsenet: 

Juha Rantanen, Hallituksen puheenjohtaja, Vuorineuvos
Mari Holopainen, Kansanedustaja, Vihreät
Hannu Jouhki, Johtaja, SAK
Nina Kopola, Pääjohtaja, Business Finland
Ari Korhonen, Enkelisijoittaja
Veli-Matti Mattila, Pääekonomisti, Finanssiala ry
Pirita Mikkanen, Hallituksen puheenjohtaja, Lifa Air Oy
Riitta Mäkinen, Kansanedustaja, SDP
Arto Pirttilahti, Kansanedustaja, Keskusta
Matti Putkonen, Perussuomalaiset
Tommi Toivola, Rahoitusasiantuntija, EK
Ben Zyskowicz, Kansanedustaja, Kokoomus