Tesin vakautusrahoitus keskisuurille yrityksille koronatilanteessa

Tietoa vakautusohjelmasta ja hakuohjeet


Tesi sijoittaa vakautusohjelmasta koronaviruksen vuoksi äkillisiin ja tilapäisiin vaikeuksiin joutuneisiin keskisuuriin yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä taloudellisista ongelmista lisärahoituksen avulla. Sijoituksilla pyritään varmistamaan yritysten toiminnan jatkuvuus kriisin yli. Ohjelman koko on yhteensä 150 milj. euroa.

Sijoituskriteerit

Tesi rahoittaa ensisijaisesti yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa:

 • Liikevaihto vähintään 10 milj. euroa vuonna 2019

 • Henkilöstömäärä Suomessa yli 50

 • Liiketoiminta kannattavaa ennen koronakriisiä ja yrityksellä edellytykset myös siihen jatkossa - Käyttökate (EBITDA) positiivinen vuonna 2019 tai kaksi kolmesta edellisvuodesta positiivisia (2017-2019)

 • Koronakriisin vuoksi taloudellinen asema heikentynyt merkittävästi

 • Yhtiö ei ole ollut ylivelkaantunut ennen koronakriisiä

Tesin sijoitukset ovat kooltaan 1-10 milj. euroa.


Sijoitusehdot


Väliaikaisesta vakautusohjelmasta tehdyt sijoitukset poikkeavat Tesin normaalista suorasta sijoitustoiminnasta, ja tarjoavat apua yrityksen akuuttiin maksuvalmiuskriisiin.  Teemme tilanteesta riippuen sijoitukset joko osakesijoituksina tai vaihtovelkakirjalainana. Sijoitukset ovat kooltaan 1-10 milj. euroa.

Osakesijoitukset

 • Osakesijoitukset ovat oman pääoman ehtoisia ja markkinaehtoisia sijoituksia. Tesi tulee kohdeyritykseen omistajaksi.
 • Tesi tekee sijoitusprosessin aikana yrityksistä kattavan ulkopuolisen taloudellisen, verotuksellisen ja laillisen tarkastuksen (”Due Diligence”) sekä samalla tarkastutamme keskeisten omistajien taustat. Kohdeyritys vastaa tarkastuksen kustannuksista sijoituksen toteutuessa. Sijoituksen ehdot neuvotellaan yrityskohtaisesti. Sijoitusprosessi kestää tyypillisesti useista viikoista muutamaan kuukauteen.
 • Tesi tekee suoria osakesijoituksia yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Vakautusohjelman puitteissa osuutemme sijoituksista voi nousta 70 %:iin silloin, kun uudet sijoittajat osallistuvat sijoituskierrokseen. Vanhojen omistajien kanssa yhdessä tehtävissä sijoituksissa Tesin osuus on enintään 50 %.

Vaihtovelkakirjalaina

 • Vaihtovelkakirjalaina on tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi yritysten rahoitusaseman parantamiseksi. Se on vakuudeton ja vahvistaa kohdeyrityksen rahoitusasemaa esimerkiksi pankin näkökulmasta.
 • Laina on tarkoitus maksaa takaisin yhtiön tilanteen normalisoituessa tai Tesillä on oikeus konvertoida laina omistukseksi. Laina on kertalyhenteinen.
  Vuosikorko on 10 % PIK (PIK = lainan korko kerrytetään lainapääomaan ja korko maksetaan lainan eräpäivänä yhdessä lainapääoman kanssa).
 • Teemme sijoitusprosessin aikana yrityksistä suppean ulkopuolisen taloudellisen, verotuksellisen ja laillisen tarkastuksen (”Due Diligence”) sekä samalla tarkastutamme keskeisten omistajien taustat. Kohdeyritys vastaa tarkastuksen kustannuksista sijoituksen toteutuessa. Sijoitusprosessi kestää tyypillisesti 2-4 viikkoa.
 • Tesi rahoittaa vaihtovelkakirjalainalla ensisijaisesti hankkeita, joissa nykyiset omistajat tai uudet sijoittajat osallistuvat rahoitukseen. Tesi voi kuitenkin rahoittaa yrityksiä vaihtovelkakirjalainalla myös ilman kanssasijoittajia. ​


Näin haet rahoitusta


Tutustu ensin yllä esitettyihin sijoituskriteereihin. Jos yrityksesi sopii ohjelmaan, täytä alla olevasta linkistä aukeava hakulomake. Lomakkeessa annettujen tietojen perusteella käsittelemme hakemuksia vaikuttavuus- ja kiireellisyysjärjestyksessä.

Hakulomake on pitkä ja sitä ei voi valitettavasti tallentaa ennen tietojen lähettämistä. Siksi kannattaa ensin käydä kysymykset läpi, laatia vastaukset ja tallentaa ne omalle tietokoneelle ennen lomakkeen täyttämistä. Laajojen esitietojen kysymisellä pyrimme nopeuttamaan sijoitusten kohdentumista mahdollisimman laajalle yritysjoukolle. Lomakkeessa on kolme osiota: yleistiedot, taloustiedot sekä liiketoiminnan arviointi. Kysymyksiin vastaamisen lisäksi liitä lomakkeen loppuun yrityksesi viimeisin tilinpäätös sekä mahdollinen yritysesittelymateriaali. Arvio lomakkeen täyttämiseen kuluvasta ajasta on noin tunti silloin, kun materiaali on valmiiksi kerättynä. Hakulomakkeen täyttämiseen liittyvissä teknisissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostitse vakautus@tesi.fi.  

Otamme yhteyttä rahoitusta hakeneisiin yrityksiin sähköpostitse viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

 

Siirry lomakkeelle

 

Kysymyksiä ja vastauksia Tesin vakautusohjelmasta

 

Miten priorisoitte hankkeita?
Haemme ohjelmalla mahdollisimman suurta vaikuttavuutta suomalaiseen yritystoimintaan ja työllisyyteen. Suuren hakemusmäärän vuoksi asetamme hankkeet kiireellisyysjärjestykseen sen mukaan, kuinka suuri työllistäjä yhtiö on Suomessa ja kuinka kauan yrityksen rahat riittävät. 

Millä sijoitusinstrumenteilla Tesi tekee sijoituksia vakautusohjelmasta?
Tesi tekee vakautussijoituksia joko osakesijoituksina tai vaihtovelkakirjalainana. Oman pääoman ehtoinen vaihtoehto vahvistaa välittömästi omavaraisuusastetta, mutta kestää pidempään neuvotella. Vaihtovelkakirjalaina tarjoaa mahdollisuuden nopeaan takaisinmaksuun sekä joustavuuden konvertoida omaksi pääomaksi, mikäli tilanne pitkittyy. 

Kuinka nopeasti Tesiltä saa rahoitusta?
Tesi on varautunut vakautushankkeissa normaalista poikkeavaan sijoitusprosessiin ja nopeutettuun käsittelyaikaan. Osakesijoituksissa joudumme tekemään yrityksestä valuaation ja kattavan due diligence -arvion, jolloin sijoitusprosessi voi kestää useista viikoista pariin kuukauteen. Vaihtovelkakirjalainan tavoiteaikataulu on 2-4 viikkoa riippuen hakemusmäärästä. 

Voiko yksi yritys saada osakesijoituksen ja vaihtovelkakirjalainan?
Lähtökohtaisesti arvioimme jommankumman tuotteen soveltuvuutta yhtiön tilanteeseen.

Kuinka paljon due diligence -kustannukset ovat? Joutuuko yritys maksamaan ne jos se ei saa rahoitusta Tesiltä?
Tesi veloittaa kohdeyritykseltä due diligence -kustannukset sijoituksen toteutuessa. Osakesijoituksissa due diligence -kustannukset riippuvat hankkeesta. Vaihtovelkakirjalainassa kustannukset ovat enintään 25 000 euroa. 

Kuinka ehdottomia liikevaihto- ja työllisyyskriteerit ovat? Voinko hakea rahoitusta jos yritykseni työllistää 45 henkilöä / liikevaihto oli 9 milj. euroa vuonna 2019?
Valitettavasti meillä ei ole mahdollisuutta joustaa ohjelman kriteereistä, vaan niistä jokaisen tulee täyttyä.

Voinko hakea rahoitusta jos työllistän Suomessa 30 henkilöä ja Ruotsissa 20?
Ensisijaisena tavoitteenamme on turvata suomalaisten työpaikkojen jatkuvuus, ks. yllä.

Voiko pörssilistattu yritys hakea vakautusrahoitusta Tesiltä? 
Tesin vakautusohjelma ei ole tarkoitettu listatuille yrityksille kuin poikkeustapauksissa. Listatuilla yrityksillä on usein listaamattomia yrityksiä paremmat mahdollisuudet järjestellä rahoitustaan.

Tekeekö Tesi normaalia sijoitustoimintaa vakautusrahoituksen rinnalla?
Kyllä.

Kertooko Tesi vakautusrahoitusta saaneiden yritysten nimet julkisuuteen? 
Tesi ei julkaise yksittäisten vakautussijoituksen saaneiden yritysten nimiä vakautussijoituksina sopimuksellisista syistä. Kaikkien osakesijoituksia saaneiden yritysten nimet tullaan julkaisemaan Tesin nettisivuilla, koska Tesi on niissä omistaja. Silloin kun Tesi toimii lainanantajana, ei yhtiön nimeä julkisteta, ellei yhtiö itse näin halua arvioituaan julkistuksen vaikutusta mm. asiakas- ja tavarantoimittajasuhteisiinsa. Vaihtovelkakirjalaina on tarkoitettu lyhytaikaiseksi ratkaisuksi, eikä Tesistä tule silloin omistajaa yrityksessä. Tesistä tulee yrityksen omistaja tässä tapauksessa vasta, jos vaihtovelkakirjalaina konvertoidaan omaksi pääomaksi. Tällöin yrityksen nimi tulee näkymään Tesin nettisivuilla normaaliin tapaan.