Sijoitusprosessi

Tutustuminen

Tutustuminen

Ensimmäisissä tapaamisissa kartoitamme alustavasti rahaston sijoitusstrategiaa ja tutustumme sijoitustiimiin. Haluamme ymmärtää

 • minkälaiseen markkinamahdollisuuteen sijoitusstrategia perustuu
 • minkälaista hankevirtaa tiimillä on
 • mihin sen pääomasijoitusosaaminen perustuu

Ensimmäistä rahastoaan kerääviä tiimejä sparraamme hahmottamaan  instituutiosijoittajan edellytyksiä rahastosijoituksilleen. Keskustelujen myötä tiimillä on mahdollisuus kehittää ehdotustaan sekä arvioida myös itseään, tiimin osaamista.

Keskustelemme lisäksi hankkeen varainkeruusuunnitelmasta. Rahaston nouseminen edellyttää useiden sijoittajien mukaantuloa.

Mikäli rahastohanke alustavasti sopii sijoitusfokukseemme ja hankkeesta ovat kiinnostuneita myös muut sijoittajat, hanke siirtyy due diligence -vaiheeseen. Kunkin rahastohankkeen osalta arvioimme automaattisesti soveltuvuuden sekä yhtiömme taseen että KRR:n sijoitusfokukseen.

Due diligence

Due diligence

Due diligence –vaiheessa arvioimme täyttyvätkö sijoituskriteerit. Käymme läpi vähintään seuraavat osa-alueet:

 • tiimin kokoonpano, ammattitaito ja sitoutuneisuus,
 • rahaston sijoitusstrategia ja -fokus,
 • tuottohistoria tai muu aiempi kokemus,
 • yhteiskunnallinen vaikuttavuus,
 • vastuullisen sijoittamisen politiikka ja
 • alustavat ehdot.

Arvioinnin aikana on tärkeää, että tiimi jatkaa varainkeruuta ja neuvotteluja myös muiden sijoittajien kanssa.

Mahdollisen sijoituspäätöksen tekee Teollisuussijoituksen osalta yhtiön hallitus. KRR:n osalta mahdollinen sijoitusesitys käsitellään KRR-rahaston sijoitusneuvostossa.

Neuvottelut

Neuvottelut

Positiivisen sijoituspäätöksen jälkeen aloitamme sopimusneuvottelut.

 • Tesi ja KRR sijoittavat aina samoin ehdoin muiden sijoittajien kanssa.
 • Kanssasijoittajiamme ovat mm. instituutiosijoittajat sekä perheyhtiöt.
 • Kaikki rahastosijoituksemme toteutetaan markkinaehtoisesti.
 • Haemme kaikilta sijoituksilta tuottoa.

Onnistuneet sopimusneuvottelut johtavat Tesin ja/tai KRR:n antamaan sijoitussitoumukseen. Rahasto syntyy ja sijoituskausi alkaa, kun tiimi on kerännyt sovitun minimimäärän sijoitussitoumuksia sijoittajilta.

Rahaston toimikausi

Rahaston toimikausi

Tiimi aloittaa sijoitustoiminnan, kohdeyhtiöiden kehittämisen ja arvonluonnin. Rahaston toimikauden loppupuoli painottuu irtaantumisiin.

On tärkeää pitää sijoittajat ajan tasalla sijoitustoiminnan kehittymisestä. Tämä auttaa sijoittajia näiden arvioidessa tiimin mahdollisuuksia kerätä aikanaan uusi rahasto.

Rahaston toimikauden päättyminen

Rahaston toimikauden päättyminen

Tesi ja KRR sijoittavat vain määräaikaisiin kommandiittiyhtiömuotoisiin tai vastaaviin rahastorakenteisiin. Toimikauden loppuun mennessä rahaston on irtaannuttava kaikista kohdeyhtiöistään. Tämän jälkeen rahasto puretaan.