Rahastoille

Vastuullinen ja pitkäjänteinen sijoittaja

Sijoitamme venture capital ja buyout -rahastoihin. Tavoitteena on edistää pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä ja rahastojen keskikoon kasvattamista.

Teemme sijoitukset markkinaehtoisesti ja kohdistamme ne valikoiden lupaavimpiin toimijoihin. Edellytämme kohderahastojemme toimivan aktiivisesti Suomen markkinassa. Sijoitussitoumuksen koko on tyypillisesti 5-15 miljoonaa euroa.

Sijoitusfokus

Venture capital –rahastojen osalta kotimarkkinamme on Pohjoismaat. Sijoitamme valikoidusti myös muihin kansainvälisiin venture capital –rahastoihin täydentääksemme kotimaisen yrityselämän rahoitus- ja osaamistarjontaa, esimerkiksi sijoitukset aikaisen kasvun (later stage venture) rahastoihin.

Buyout-rahastojen osalta päämarkkinamme on Suomi sekä selektiivisesti Pohjoismaat. Sijoitamme mm. PK-yritysjärjestelyrahastoihin, pieniin yritysjärjestelyrahastoihin sekä mezzanine- ja välirahoitusrahastoihin.

Sijoituskriteerit

Kohderahastomme tuovat selkeää lisäarvoa kasvuyrityksille, ovat ammattitaitoisten tiimien hallinnoimia ja riittävän suurikokoisia. Edellytämme sijoitustiimin sitoutuvan hankkeeseen myös merkittävällä omalla panoksella. Olemassa olevien tiimien osalta edellytämme hyvää tuottohistoriaa. Katalysoimme markkinaan myös uusia tiimejä, joilla on rahaston sijoitusstrategian kannalta keskeistä osaamista.

Kohderahastojemme hallinnoijat toimivat vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti ja auttavat kohdeyrityksiä yritysvastuuasioissa.

Kasvurahastojen rahastot

Hallinnoimme neljää kasvurahastojen rahastoa (KRR, KRR II, KRR III ja KRR IV), jotka on perustettu yhdessä suomalaisten työeläkeyhteisöjen kanssa. Kasvurahastojen rahastot sijoittavat kotimaisessa markkinassa merkittävällä painotuksella toimiviin venture capital – ja kasvuvaiheen rahastoihin.