Vuosikertomus 2015

Vastuullinen sijoittaminen

Olemme vastuullinen sijoittaja ja omistaja, joka huomioi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat sijoituspäätöksiä tehtäessä, sijoituskohteiden hallinnoinnissa ja varainhoidossa. Teollisuussijoituksen hallitus on vahvistanut vastuullisen sijoittamisen periaatteemme:

Teollisuussijoitus...

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Sijoitustoiminnan vastuullisuus

Vastuullinen sijoittaja vaikuttaa aktiivisesti ja rakentavasti olennaisiksi katsomiinsa seikkoihin sekä toimii yhdessä sidosryhmien kanssa. Ensisijainen tavoitteemme on keskustelemalla ja kannustimien avulla edistää vastuullisempien toimintatapojen käyttöönottoa, mikäli epäkohtia havaitaan. Toimintatapojen muutoksessa sijoittaja voi parhaimmillaan auttaa omalla kokemuksellaan.

Noudatamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikessa sijoitustoiminnassamme:

• sijoitukset rahastoihin
• sijoitukset suoraan kohdeyrityksiin
• yhtiön likvidin varallisuuden sijoitukset

Vastuullisen sijoittamisen näkökulmina ovat niin uusien sijoitusmahdollisuuksien tunnistaminen kuin riskienhallinta. Sijoitustoiminnassa vastuullisuus on osa sijoitus- ja päätöksentekoprosessia sekä hyvää hallintotapaa. Vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudatetaan myös suomalaisten instituutioiden varoja hallinnoitaessa tavoitteena mahdollisimman hyvä taloudellinen lopputulos.

Seuraamme sijoituskohteidemme yritysvastuun kehittymistä ja käytäntöjä hallitustyöskentelyn ja muun yhteistyön kautta. Vaikutusmahdollisuudet eri yritysvastuun osa-alueisiin vaihtelevat yrityskohtaisesti, sillä eri toimialoilla ja eri maantieteellisillä alueilla toimivien yritysten kohdalla korostuvat eri asiat.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus