Vuosikertomus 2015
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
EUR tuhatta Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
1.1.2014 (FAS) 253 992 215 855 89 875 559 723
IFRS:n käyttöönoton vaikutus 62 413 62 413
1.1.2014 (IFRS) 253 992 215 855 152 289 622 137
Tilikauden voitto -25 674 -25 674
Tilikauden laaja tulos -25 674 -25 674
Osakepääoman korotus/osakeanti 80 000 80 000
Oma pääoma 31.12.2014 333 992 215 855 126 615 676 463
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
EUR tuhatta Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
01.01.15 333 992 215 855 126 615 676 463
Tilikauden voitto 86 421 86 421
Tilikauden laaja tulos 86 421 86 421
Osakepääoman korotus/osakeanti 105 000 105 000
Oma pääoma 31.12.2015 438 992 215 855 213 037 867 884
Yhtiöllä on yksi osakelaji. Osakkeiden lukumäärä oli 41710 kpl 31.12.2015, 31210 kpl 31.12.2014 ja 23210 kpl 1.1.2014. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus