Vuosikertomus 2015

Aktiivinen sijoitusvuosi, kohdeyhtiöt hyvässä kasvussa ja vahva tilikauden tulos

Suomen taloudellinen tilanne jatkui vuonna 2015 edellisvuoden lailla haastavana, ja investoinnit sekä teollinen tuotanto laskivat. Rahoitusmarkkinoiden toimivuus oli vakaata. Suomen pankkisektori on hyvässä kunnossa, tosin kiristynyt sääntely on vaikuttanut heikentävästi yritysten lainansaantiin.

Pääomasijoitusmarkkinoiden kehitys jatkui vuoden aikana myönteisenä, erityisesti aikaisen vaiheen venture capital –sijoituksissa, joissa Suomi on noussut Euroopan kärkimaiden joukkoon BKT:hen suhteutettuna. Myös paikalliset venture capital –rahastot ja myöhemmän vaiheen pääomasijoitusrahastot tekivät vuoden aikana useita onnistuneita irtautumisia. 

Kehitettävää tosin vielä riittää. Kansainvälisessä ja Pohjoismaisessa vertailussa Suomesta käsin toimivat pääomasijoitus –rahastot ovat niin myöhäisen vaiheen venture capital –segmentissä kuin myöhempien vaiheiden sijoitussegmenteissä liian pienet. Myös kansainvälisen pääoman kanavoimisessa Suomeen olemme tiettyjä keskeisiä verrokkimaita jäljessä. Kasvuhaluisten ja - kykyisten kansainvälistyvien yhtiöiden määrä nopeasti kasvavien teknologiayhtiöiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla on rajattu, mikä osaltaan vaikuttaa ekosysteemin toimivuuteen ja kehitykseen. Teollisuussijoitus pyrkii rahastotoiminnan ja suorien sijoitusten kautta edesauttamaan uusien menestystarinoiden luomista kanavoimalla markkinaehtoista pääomaa, tuomalla osaamista kohdeyhtiöihin sekä kansainvälisesti verkottumalla.

Teimme vuonna 2015 uusia sijoituksia yhteensä 93 miljoonalla eurolla. Sijoitussitoumuksia tehtiin seitsemään pääomarahastoon 67 miljoonalla eurolla ja suoria sijoituksia maksettiin 25 miljoonaa euroa. Merkittäviä tilikauden tapahtumia sijoitustoiminnassa olivat venture capital -rahastosijoitukset kansainväliseen MVM IV-rahastoon ja kotimaiseen Lifeline Ventures Fund III-rahastoon, sekä suorien sijoitusten puolella: LeadDesk (venture capital -sijoitukset), Unisport-Saltex (kasvusijoitukset), Kotkamills ja Rauma Marine Constructions (teolliset sijoitukset).

Niin rahasto- kuin suora sijoitusportfoliomme kehittyi hyvin. Rahastosijoitustoiminnan puolella portfolioyhtiöiden arvonkehitys oli positiivista. Myös suorissa sijoituksissa arvonkehitys oli suotuisa sekä yhtiöt hyvässä kasvussa, esimerkiksi venture capital –sijoitustoiminnan kohdeyhtiöiden liikevaihto kasvoi vuonna 2015 noin 35 % (mediaani) edellisvuoteen verrattuna, ja teolliset sijoitukset -toiminnan puolella Valmet Automotive varmisti uuden sopimuksen Mercedes-Benz GLC-mallin valmistamisesta.

Irtautumisten määrä oli aiempia vuosia suurempi. Esimerkiksi Sentica Partnersin Pihlajalinna listautui Helsingin pörssiin ja tavarataloketju Puuilo myytiin Adelikselle. Northzone myi teknologiayhtiö Aviton eteläafrikkalaiselle media-konsernille Naspersille. Myös suora sijoitustoiminta oli aktiivinen irtautumisissa, joiden joukossa oli muun muassa Holiday Clubin, Suomisen, Glastonin sekä Meyer Turun osakkeiden myynti.

Hyvän yleisen markkinatilanteen, aktiivisen portfoliohallinnan, rahastosalkun ja suorien kohdeyhtiöiden hyvän arvonkehityksen sekä eri irtautumistoimenpiteiden ansiosta pääomasijoitusten nettovoitot olivat 109 milj. euroa, tilikauden tulos 86 milj. euroa ja nettokassavirta 63 milj. euroa positiivinen.

Sijoitustoimintamme osalta alkuvuosi 2016 on lähtenyt liikkeelle vilkkaasti. Olemme sijoittaneet muun muassa pohjoismaiseen Creandum IV-rahastoon, kansainväliseen cleantech-yhtiö BMH Technologyyn, nopeasti kasvaviin Vaadin ja M-Files –ohjelmistoyhtiöihin sekä allekirjoitimme kauppasopimuksen yhdessä kansainvälisten ja kotimaisten sijoittajien kanssa Touhula Varhaiskasvatuksesta.

Rahastosijoitustoiminnan puolella keskitymme jatkamaan suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden rahoittamista pyrkien lisäämään niiden rahastokokoja sekä myötävaikuttamaan kansainvälisten rahastojen aktiivisuuteen Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla. Suora sijoitustoiminta suunnataan myöhäisemmän vaiheen venture capital -rahoitusta tarvitseviin kansainvälistyviin yhtiöihin sekä keskisuurin suomalaisiin yhtiöihin, jotka hakevat kansainvälistä kasvua. Sijoitustoiminnassa tavoitteenamme on kansainvälinen verkostoituminen, markkinaehtoisten pääomien kanavoinnin lisääminen sekä osaamisen ja aktiivisen omistajuuden vahvistaminen kohdeyhtiöissä niiden yhä paremman kasvun, kannattavuuden ja arvonkehityksen saavuttamiseksi.

Tuloksellinen vuotemme ei olisi ollut mahdollista ilman oman henkilöstömme, sidosryhmiemme, sijoituskumppanimme ja eri sijoituskohteiden johtoryhmien ja organisaatioiden sekä eri yhteistyötahojen kovia ponnisteluja. Näille kaikille haluan osoittaa suuret kiitokseni. 

Martin Backman

Toimitusjohtaja

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus