Vuosikertomus 2015

Missio, visio ja arvot

Sijoitamme yritysten kasvuun ja kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa

Teollisuussijoituksen sijoitukset kanavoituvat kasvuyrityksiin sekä pääomasijoitusrahastojen kautta että suorina sijoituksina. Keskeisenä periaatteenamme on toimia yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten sijoittajien kanssa lisäten riskinottokykyä sekä pääomasijoitusosaamisen, verkostojen ja rahoituksen tarjontaa.

Edistämme rahastosijoituksilla suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä ja kansainvälistymistä. Verkostomme kautta kanavoituu riskipääoman lisäksi arvokasta liiketoiminnan osaamista edistämään suomalaisten kasvuyritysten kasvua kansainvälisillä markkinoilla. Suoralla sijoitustoiminnalla edistämme kasvua ja kilpailukykyä lupaavilla toimialoilla. Kohdennetuilla sijoitusohjelmilla pyrimme uudistamaan talouden rakenteita valituilla kohdealueilla.

Olemme kansainvälisesti tunnustettu sijoittaja ja yritysten arvostama aktiivinen omistaja

Olemme kahdenkymmenen vuoden aikana rakentaneet ammattitaitoisen organisaation, johon on kertynyt vahva toimialan asiantuntijuus ja osaaminen. Ylläpidämme ja kehitämme osaamistamme jatkuvasti henkilökunnan koulutuksen ja kansainvälisen yhteistyön avulla. Tavoitteenamme on tuoda alan parhaat käytännöt ja kansainvälistä osaamista suomalaiselle pääomasijoitustoimialalle.

Kansainvälisille sijoittajille tarjoamme paikallisen osaavan kumppanin. Olemme suomalaisen hyvinvoinnin rakentaja ja rakenteiden uudistaja. Muuttuvassa toimintaympäristössä tartumme nopeasti ja joustavasti uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Yritysten omistajana ja sijoittajana olemme aktiivisessa roolissa tuoden oman ja kumppaniverkostomme osaamisen palvelemaan yritysten liiketoiminnan kehittämistä.

Tavoittelemme vastuullisella sijoitustoiminnalla yhteiskunnallista ja taloudellista vaikuttavuutta sekä tuottoa sijoituksille.

Toimintamme on vastuullista, läpinäkyvää ja kannattavaa

Markkinaehtoisuus

Sijoitustoimintamme perustana on markkinaehtoisuus. Jokainen sijoitus tehdään aina yhdessä yksityisen enemmistösijoittajan tai -sijoittajien kanssa samoin ehdoin. Markkinaehtoisuus kehittää markkinaa parhaiten pitkällä aikavälillä. Sijoitukset kohdentuvat markkinamekanismin mukaisesti ja sitä täydentäen kohteisiin, jotka ovat elinkelpoisimpia ja joilla on kansantaloudellisesti paras vaikuttavuus.

Tuloksellisuus

Yhtiön toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa. Tavoitteenamme on, että pitkällä aikavälillä oman pääoman tuotto ylittää yleisen inflaatiotason. Tuloksellisuudella tarkoitetaan myös elinkeinopoliittisen tuloksen eli asetettujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Vastuullisuus

Toimimme vastuullisesti. Otamme huomioon ja edistämme vastuullisen sijoittamisen periaatteita oman toimintamme lisäksi myös sijoituskohteissamme.

Toimimme pitkäjänteisenä omistajana ja otamme toimissamme ja päätöksissämme mahdollisuuksien mukaan huomioon myös muiden intressiryhmien tarpeet.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus