Vuosikertomus 2015

Hallinto

Johtoryhmä

Johtoryhmä toteuttaa yhtiön strategiaa ja valmistelee sijoituspäätösesitykset yhtiön hallitukselle. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja eri toimintojen vetäjät.

Johtoryhmän jäseninä vuonna 2015 toimivat:

Martin Backman (Toimitusjohtaja)
Jouni Hakala (Johtaja, uudet sijoitusmahdollisuudet ja viestintä)
Jussi Hattula (Johtaja, kasvusijoitukset), 30.6.2015 asti
Marko Häikiö (Talousjohtaja)
Antti Kummu (Johtaja, yritysjärjestelyt), 19.1.2015 asti
Juha Lehtola (Johtaja, venture capital –sijoitukset), 1.7.2015 lähtien
Anne Riekki (Johtaja, rahastosijoitukset)
Jan Sasse (Johtaja, kasvusijoitukset), 1.7.2015 lähtien
Kimmo Viertola (Johtaja, teolliset sijoitukset), 1.7.2015 lähtien

Hallitus

Hallitus tekee yhtiön sijoituspäätökset. Hallitus koostuu hallituksen puheenjohtajasta sekä vähintään neljästä ja enintään seitsemästä muusta hallituksen jäsenestä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja raportoi yhtiön toiminnasta hallitukselle säännöllisesti.

Hallituksen valiokunnat:

Tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat ensisijaisesti yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa sekä tilintarkastusta koskevien asioiden valmistelu.

Palkitsemisvaliokunnan tehtäviä ovat yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisasioiden sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu.

Hallituksen jäseninä vuonna 2015 toimivat:

Esa Lager (hallituksen puheenjohtaja)
Urpo Hautala (Finanssineuvos, valtiovarainministeriö)
Kimmo Jyllilä (Toimitusjohtaja, Almatro Advisors Oy)
Johanna Lindroos (Partner, Dasos Capital Oy)
Mika Niemelä (Talousjohtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö)
Annamarja Paloheimo (Aluejohtaja, Nordea Pankki Suomi Oyj)
Riitta Tiuraniemi

Sijoitusneuvosto

Teollisuussijoituksen hallituksen nimeämä sijoitusneuvosto toimii neuvoa-antavana elimenä ja edistää yhtiön yhteiskuntasuhteita. Sijoitusneuvoston jäsenet edustavat yhtiön sidosryhmiä.

Sijoitusneuvoston jäseninä vuonna 2015 olivat:

Antti Tanskanen (sijoitusneuvoston pj.)
Markku Eestilä (Kansanedustaja, Kokoomus)
Ari Korhonen (Enkelisijoittaja)
Olli Koski (Pääekonomisti, SAK)
Veli-Matti Mattila (Pääekonomisti, Finanssialan Keskusliitto)
Arto Pirttilahti (Kansanedustaja, Keskusta)
Ville Skinnari (Kansanedustaja, SDP)
Pekka Soini (Pääjohtaja, Tekes)
Tommi Toivola (Rahoitusasiantuntija, EK)
Kaj Turunen (Kansanedustaja, Perussuomalaiset)

 

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus