Vuosikertomus 2015

Sijoitukset rahastoihin

Kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa

Teimme uusia sijoitussitoumuksia seitsemään uuteen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 66,7 milj. eurolla (42,3 milj. euroa). Sijoitussitoumukset kohdistuivat neljään venture capital –rahastoon ja kolmeen myöhemmän vaiheen rahastoon.  Kolmella rahastosijoituksella katalysoitiin uusien kotimaisten rahastojen syntyä, ja näiden rahastojen kokonaispääoman arvioidaan nousevan yli 350 milj. euroon.

Vuoden aikana irtauduttiin seitsemästä rahastosijoituksesta rahastojen toimikauden päättyessä.

Kasvurahastojen Rahasto II jatkoi sijoitustoimintaansa sijoitussuunnitelmansa mukaisesti tehden vuoden aikana uusia sijoitussitoumuksia 37,5 milj. eurolla kolmeen uuteen rahastoon.

 

Rahastosijoitukset ja sijoitussitoumukset vuonna 2015
Teollisuussijoitus
Rahasto Sitoumus (€m)
EQT VII (No. 1) Limited Partnership
Life Sciences Partners V C.V.
Lifeline Ventures Fund III Ky
MB Equity Fund V Ky
MVM IV LP
Open Ocean Fund 2015 Ky
Polaris Private Equity IV K/S
Yhteensä 66,7
KRR II
Rahasto Sitoumus (€m)
Juuri Rahasto Ky
Lifeline Ventures Fund III Ky
Open Ocean Fund 2015 Ky
Yhteensä 37,5

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus