Vuosikertomus 2014

Teollisuussijoitus lyhyesti

Sijoitamme kasvuun

Teollisuussijoitus on valtion omistama pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Sijoitamme yrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta: yritysten nopeaan kasvuun, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala-, yritys- ja omistusjärjestelyihin.

Teollisuussijoitus tuo innovaatiojärjestelmän palveluiden ja muun rahoitustarjonnan rinnalle markkinaehtoisen pääomasijoitusmuotoisen rahoituksen. Sijoitamme yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten sijoittajien kanssa, lisäten näin riskinottokykyä sekä rahoituksen, osaamisen ja verkostojen tarjontaa.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus