Vuosikertomus 2012
Konsernin tuloslaskelma
1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011
Liiketoiminnan muut tuotot 1 734 935,91 2 454 589,81
Henkilöstökulut -3 389 391,87 -2 913 489,38
Poistot -166 332,77 -12 862,20
Liiketoiminnan muut kulut -2 326 953,47 -2 515 681,74
Liiketappio -4 147 742,20 -2 987 443,51
Rahoitustuotot ja -kulut
    Rahoitustuotot 24 101 284,46 31 700 015,75
    Rahoituskulut -1 420 194,79 -3 295 273,47
    Arvonalentumiset pysyvien ja vaihtuvien vastaavien sijoituksista -11 204 514,32 -38 011 915,13
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 11 476 575,35 -9 607 172,85
Voitto / tappio ennen satunnaisia eriä 7 328 833,15 -12 594 616,36
Voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 7 328 833,15 -12 594 616,36
Tilikauden voitto/tappio 7 328 833,15 -12 594 616,36

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus