Vuosikertomus 2012
Emoyhtiön tuloslaskelma
1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011
Liiketoiminnan muut tuotot 1 852 499,88 1 509 182,60
Henkilöstökulut -3 389 391,87 -2 913 489,38
Poistot -166 332,77 -12 862,20
Liiketoiminnan muut kulut -2 301 605,27 -2 379 730,78
Liiketappio -4 004 830,03 -3 796 899,76
Rahoitustuotot ja -kulut
    Rahoitustuotot 23 158 582,39 31 111 976,97
    Rahoituskulut -1 420 194,79 -3 295 273,47
    Arvonalentumiset pysyvien ja vaihtuvien vastaavien sijoituksista -11 928 746,39 -41 423 876,54
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 9 809 641,21 -13 607 173,04
Voitto / tappio ennen satunnaisia eriä 5 804 811,18 -17 404 072,80
Satunnaiset erät 15 450,85 13 111,99
Voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 5 820 262,03 -17 390 960,81
Tilikauden voitto/tappio 5 820 262,03 -17 390 960,81

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus