Advisory Board

Yhteiskuntasuhteiden edistäjät

Tesin hallituksen nimeämä sijoitusneuvosto toimii neuvoa-antavana elimenä ja edistää yhtiön yhteiskuntasuhteita. Keskeisiä sidosryhmiä edustava neuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Sijoitusneuvostomme jäsenet: 

Juha Rantanen, Hallituksen puheenjohtaja, Gasum Oy
Markku Eestilä, Kansanedustaja, Kokoomus
Marika af Enehjelm, Johtaja, Minimax Viking Group
Sauli Hievanen, Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK ry
Ari Korhonen, Enkelisijoittaja
Veli-Matti Mattila, Pääekonomisti, Finanssiala ry
Pirita Mikkanen, Hallituksen puheenjohtaja, Lifa Air Oy
Arto Pirttilahti, Kansanedustaja, Keskusta
Ville Skinnari, Kansanedustaja, SDP
Pekka Soini, Pääjohtaja, Tekes
Tommi Toivola, Rahoitusasiantuntija, EK
Kaj Turunen, Kansanedustaja, Uusi vaihtoehto