Rauma Marine Constructions ja Puolustusvoimat solmivat aiesopimuksen neljästä aluksesta

14.9.2016

Aiesopimuksen toteutuessa raumalainen laivanrakennusyhtiö Rauma Marine Constructions rakentaa neljä jääolosuhteissa operointiin kykenevää alusta Puolustusvoimien käyttöön.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos ryhtyy selvittämään omistuspohjaltaan suomalaisen telakkayhtiö Rauma Marine Constructions Oy:n mahdollisuuksia toimia Laivue 2020 –hankkeessa laivanrakennuksen yhteistyökumppanina. Puolustusvoimien logistiikkalaitos aloittaa RMC:n telakkakapasiteetin sekä huoltovarmuuden ja sotalaivojen muiden rakentamisedellytysten selvittämisen. Laivue 2020:n tietopyyntöön vastasi yli 80 kotimaista ja ulkomaista toimittajaa.

– Olen yhtiömme puolesta iloinen ja ylpeä siitä luottamuksesta, jota olemme Puolustusvoimien taholta Laivue 2020 -hankkeen osalta saaneet. Haluamme tehdä kaiken voitavamme, jotta tämä aiesopimus johtaa aikanaan merivoimien alusten rakentamiseen Rauman telakalla, RMC:n toimitusjohtaja Heikki Pöntynen kommentoi.

Aiesopimuksen suunnitteluperuste on neljän jäissä operointiin kykenevän aluksen rakentaminen. Laivue 2020:n alukset suunnitellaan kotimaan puolustuksen tarpeisiin ja niiden taistelujärjestelmän tarkka kokoonpano selviää suunnittelun edetessä. Pöntynen pitää aiesopimusta tärkeänä myös sen työllistymisvaikutusten vuoksi:

– Tämä on suuri ja merkittävä askel RMC:lle, että Puolustusvoimat luottaa yhtiömme osaamiseen merivoimien uusien taistelualusten rakentamisessa. Toteutuessaan hankkeen työllisyysvaikutukset Raumalle ovat merkittäviä ja pitkäkestoisia.


Lisätiedot:
Heikki Pöntynen, toimitusjohtaja, RMC, 050 550 9665, heikki.pontynen@rmcfinland.fi
www.rmcfinland.fi
Veli-Pekka Heinonen, kommodori, Puolustusvoimien logistiikkalaitos, 0299 800
www.defmin.fi/laivue2020


Rauma Marine Constructions (RMC) on kesällä 2014 perustettu raumalainen, kokonaan suomalaisessa omistuksessa oleva laivanrakennusyhtiö. RMC on erikoistunut monitoimimurtajien, matkustaja-autolauttojen ja puolustusvoimien alusten rakentamiseen ja huoltoon. Lisätietoja osoitteesta www.rmcfinland.fi.