Joulu on muistamisen ja pohdiskelunkin aikaa

Vaikuttavuus - 21.12.2018

Noin 60 000 suomalaista nuorta on jäänyt koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle. Syynä ei useinkaan ole se, etteikö heillä olisi kykyä, tietoa ja osaamista pärjätä koulussa tai työpaikalla. Nuori saattaa kadottaa arjen rutiininsa haastavan elämäntilanteen vuoksi eikä saa enää otetta elämässä etenemiseen vaadittavista toimenpiteistä ilman ulkopuolisen aikuisen tukea.

 

Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL) missiona on luoda jokaiselle ihmisarvoinen huominen. Tämä konkretisoituu HDL:n Vamos-nuorisopalvelussa, joka vähentää nuorten syrjäytymistä sekä auttaa heitä kiinnittymään opintoihin tai työelämään. Annoimme tänä vuonna joulukorttien sijasta lahjoituksen Vamosille.

Tasa-arvoinen työelämä kuuluu kaikille. Näillä ajatuksilla haluamme

Kiittää sinua vuodesta 2018 ja toivotamme lempeää joulua!

Lue täältä enemmän Vamosin toiminnasta