Vuosikertomus 2015

Teollisuussijoituksen vuosi 2015

Martin Backman                 

"Vuosi 2015 oli toiminnallisesti ja tuloksellisesti erittäin hyvä. Merkittäviä tilikauden tapahtumia sijoitustoiminnassa olivat uudet venture capital -rahastosijoitukset kansainväliseen MVM IV-rahastoon ja kotimaiseen Lifeline Ventures Fund III-rahastoon, sekä suorien sijoitusten puolella: LeadDesk, Unisport-Saltex sekä Kotkamills ja Rauma Marine Constructions. Niin rahasto- kuin suora sijoitusportfoliomme kehittyi hyvin.

Kuluva vuosi on lähtenyt liikkeelle vilkkaasti. Olemme sijoittaneet muun muassa pohjoismaiseen Creandum IV-rahastoon, cleantech-yhtiö BMH Technologyyn, Vaadin ja M-Files -ohjelmistoyhtiöihin sekä allekirjoittaneet kauppasopimuksen yhdessä kansainvälisten ja kotimaisten sijoittajien kanssa Touhula Varhaiskasvatuksesta."

Toimitusjohtajan katsaus

Sijoituksia 93 milj. eurolla


Teimme uusia sijoituksia ja sijoitussitoumuksia yhteensä 93,0 miljoonalla eurolla vuonna 2015. Sijoitussitoumuksia tehtiin seitsemään uuteen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 66,7 miljoonalla eurolla ja suoria sijoituksia toteutettiin päättyneenä vuonna 24,9 miljoonalla eurolla.

Pääomasijoituksista kirjatut nettotuotot olivat 108,8 miljoonaa euroa ja vastaavasti likvidien varojen tuotto oli 6,4 milj. euroa.

Yhtiön historian parhaan tuloksen syntymiseen vaikuttivat erityisesti lukuisat positiiviset irtautumiset sekä suorista sijoituksista että rahastojen kohdeyrityksistä. Lisäksi suorien sijoitusten ja kohderahastojen salkuissa tapahtui myönteistä kehitystä sijoituskohteiden arvostuksissa.

 Avainluvut 2015

Teollisuussijoitus vuonna

2015

Q1 / 2015
22.01.2015
Valmet Automotiven tavoitteena ennätysvuosi, omistuksessa muutoksia
Vuonna 2014 Valmet Automotive kasvatti liiketoimintaansa merkittävästi. Mercedes-Benzin A-sarjan autojen päivätuotantomäärät Uudessakaupungissa kasvoivat koko vuoden ajan ja yhtiön liikevaihto ylitti 300 miljoonaa euroa.
26.02.2015
M-Files Oy: Kasvua räjähdysmäiset 76 prosenttia vuonna 2014
Ohjelmistoyhtiö M-Files Oy:n liikevaihto oli 22,2 miljoonaa euroa vuonna 2014. Yhtiö palkkasi lähes 80 uutta työntekijää, työntekijämäärän ollessa nyt 259. Kuuden edellisen vuoden liikevaihdon kasvu on lähes 1 100 prosenttia.
05.02.2015
Euroopan investointirahasto ja Teollisuussijoitus rahoittavat suomalaisyritysten kansainvälistä kasvua
EIF on sijoittanut merkittäviä määriä suomalaisiin rahastoihin yhdessä Teollisuussijoituksen kanssa. Tähän mennessä EIF on antanut sijoitussitoumuksia suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin lähes 300 miljoonalla eurolla.
27.02.2015
Contact Center -ohjelmistoa pilvipalveluna tarjoava LeadDesk nosti 5,5 miljoonaa euroa
LeadDesk Oy:n rahoituskierroksen takana on brittiläinen pääomasijoittaja Dawn Capital ja Teollisuussijoitus. Yhtiö työllistää 35 henkilöä Suomessa, yli 50 kansainvälisesti ja sillä on toimistot kahdeksassa maassa.
27.02.2015
Tallink ja Meyer Turku allekirjoittivat sopimuksen uuden sukupolven LNG-käyttöisestä laivasta
AS Tallink Grupp ja Meyer Turku Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen LNG-käyttöisen nopean matkustaja-autolautan rakentamisesta Tallinnan ja Helsingin väliseen reittiliikenteeseen. Alus rakennetaan Meyer Turun telakalla ja toimitetaan tilaajalleen vuoden 2017 alussa.
05.03.2015
Kotkamills myydään MB Rahastojen perustamalle yhtiölle
Eagle Industries Oy on allekirjoittanut kauppakirjan Kotkamills Oy:n koko osakekannan ostamisesta yhdysvaltalaiselta pääomasijoittajalta OpenGate Capitalilta. Eagle Industries on MB Rahastojen, Nordic Mezzaninen, Työeläkevakuutusyhtiö Elon, Teollisuussijoituksen sekä yhtiön johdon omistama yritys.
03.03.2015
Aidonille Pohjoismaiden suurin etäluentatoimitussopimus
Aidon toimittaa älykkään sähkönmittausratkaisun Norjan suurimmalle verkkoyhtiölle Hafslund Nett:lle. Oslon ja 33 ympäryskunnan sähköasiakkaille asennetaan 700.000 sähkönkulutusta mittaavaa Aidonin energiapalvelulaitetta.
Q2 / 2015
02.04.2015
Teollisuussijoituksen osakepääomaa korotetaan 105 miljoonalla eurolla
Hallitus valtuutti työ- ja elinkeinoministeriön merkitsemään uusia osakkeita ja korottamaan Teollisuussijoituksen osakepääomaa. Osakeanti liittyy kolmeen eri sijoitusohjelmaan: Kasvurahastojen rahasto II:n lisäpääomittamiseen, Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelmaan sekä uuteen kansainvälisten pääomasijoitusten hankkimiseen liittyvään sijoitusohjelmaan.
14.04.2015
Onbone keräsi 10 miljoonaa euroa kansainväliseltä sijoittajaryhmältä
Uuden Woodcast®-kipsausmateriaalin kehittäjä Onbone Oy on kerännyt yhteensä 10 miljoonaa euroa rahoituskierroksella, jota johti MVM Life Science Partners. Kierroksella kerätyt sijoitukset käytetään kipsaus- ja lastatuotteiden kansainväliseen lanseeraukseen.
20.04.2015
Kotkamills Oy korkealaatuisen taivekartongin ja suojakerroskartongin valmistajaksi
Kotkamills on allekirjoittanut sopimukset yhteensä noin 70 MEUR:n päälaitetoimituksista kesällä 2016 uusittavalle paperikone 2:lle. Kauppa jakautuu kahden kotimaisen toimittajan, Valmet Paperikoneet Oy:n ja Bellmer Vaahto Paper Machinery Oy:n kesken.
09.06.2015
Holiday Club ja Mahindra Holidays kasvavat yhdessä yhdeksi maailman suurimmista viikko-osakealan toimijoista
Mahindra Holidays & Resorts käyttää optio-oikeutensa ja kasvattaa omistuksensa Holiday Club Resorts Oy:ssä mahdollisesti lähes 88 prosenttiin.
08.04.2015
Uudistuva teollisuus –sijoitusohjelma käynnistyi vauhdikkaasti
Teollisuussijoitus on sijoittanut vajaassa vuodessa yli 30 miljoonaa euroa suomalaisten teollisuusyritysten uudistumiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Sijoituskohteina ovat olleet niin pienemmät uusteolliset yritykset kuin perinteisen teollisuuden keskisuuret yritykset.
15.04.2015
Turun telakka siirtyy kokonaan Meyerin omistukseen
Meyer hankki syyskuussa 2014 yhdessä Suomen valtion (Suomen Teollisuussijoitus Oy) kanssa omistukseensa STX Europen Turun telakan. Meyer on nyt päättänyt käyttää osto-option ja siten hankkia Turun telakan kokonaan omistukseensa.
05.06.2015
Talenom Oyj:n listautumisanti toteutui onnistuneesti
Talenom Oyj:n hallitus on päättänyt 4.6.2015, että 20.5.2015 alkanut listautumisanti toteutetaan ehtojen mukaisesti. Onnistuneen listautumisannin myötä Talenom saa uutta pääomaa yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen sekä vahvistaa taserakennettaan.
16.06.2015
Kasvurahastojen Rahasto II sijoittaa 7,5 miljoonaa euroa Juuri Rahastoon
Teollisuussijoituksen hallinnoima Kasvurahastojen Rahasto II Ky (KRR II) on antanut 7,5 miljoonan euron sijoitussitoumuksen Juuri Rahastolle. Maaliskuussa perustettu Juuri Rahasto on uudenlainen rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämisen kumppani vakiintuneille suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille.
Q4 / 2015
26.11.2015
Valmet Automotive alkaa valmistaa Mercedes-Benzin GLC-mallia
Valmet Automotive ja Mercedes-Benz ovat ilmoittaneet, että Valmet Automotive ryhtyy valmistamaan Mercedes-Benzin GLC-mallia Uudenkaupungin autotehtaalla. GLC-mallin valmistus alkaa Suomessa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.
16.11.2015
Laivanrakennusyhtiö RMC:lle merkittävä kotimainen pääomasijoitus
Arktisen laivanrakennuksen edelläkävijä Rauma Marine Constructions Oy (RMC) saa merkittävän kasvusijoituksen Teollisuussijoitukselta, Taaleritehtaan hallinnoimalta rahastolta ja Findalta. RMC:n pääoman vahvistuminen on yksi osoitus kotimaisen laivanrakennusteollisuuden elpymisestä.
04.12.2015
Saltex ja Unisport yhdistyvät pohjoismaiseksi markkinajohtajaksi urheilu- ja liikuntapalvelujen kehittämisessä
Tekonurmipintoihin erikoistunut Saltex Oy ja pinnoiteasennuksia sekä liikuntapaikkojen kehittämispalveluja tarjoava Unisport Scandinavia AB yhdistyvät. Yhtiöiden nykyiset omistajat jatkavat osakkaina, ja osakkaaksi tulee myös Teollisuussijoitus. Yhtiön pääomistaja on yritysjärjestelyn käynnistänyt Vaaka Partners.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus