Vuosikertomus 2012
Vastuut
KONSERNI EMOYHTIÖ
LEASINGVASTUUT 2012 2011 2012 2011
    Seuraavalla tilikaudella maksettavat 103 764 134 738 103 764 134 738
    Myöhemmin maksettavat 62 221 143 637 62 221 143 637
Yhteensä 165 984 278 375 165 984 278 375
VUOKRAVASTUUT
    Seuraavalla tilikaudella maksettavat 415 143 427 360 415 143 427 360
    Myöhemmin maksettavat 1 695 167 2 093 337 1 695 167 2 093 337
Yhteensä 2 110 310 2 520 697 2 110 310 2 520 697
JÄLJELLÄ OLEVAT SIJOITUSSITOUMUKSET
    Rahastot 215 499 611 243 159 975 219 637 497 244 923 136
    Kohdeyritykset 1 976 068 833 250 1 976 068 833 250
Yhteensä 217 475 679 243 993 225 221 613 565 245 756 386

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus