Vuosikertomus 2012
Oma pääoma
KONSERNI EMOYHTIÖ
Sidottu oma pääoma 2012 2011 2012 2011
Osakepääoma 1.1. 203 992 200 203 992 200 203 992 200 203 992 200
Osakepääoman korotus 50 000 000 50 000 000
Osakepääoma 31.12. 253 992 200 203 992 200 253 992 200 203 992 200
Ylikurssirahasto 1.1. 215 855 459 215 855 459 215 855 459 215 855 459
Ylikurssirahasto 31.12. 215 855 459 215 855 459 215 855 459 215 855 459
Sidottu oma pääoma yhteensä 469 847 659 419 847 659 469 847 659 419 847 659
Vapaa oma pääoma
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 90 186 715 102 781 331 99 483 038 116 873 999
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 90 186 715 102 781 331 99 483 038 116 873 999
Tilikauden voitto / tappio 7 328 833 -12 594 616 5 820 262 -17 390 961
Vapaa oma pääoma yhteensä 97 515 548 90 186 715 105 303 300 99 483 038
Oma pääoma yhteensä 567 363 207 510 034 374 575 150 959 519 330 697
Laskelma emoyhtiön jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12
Voitto edellisiltä tilikausilta 99 483 038 116 873 999
Tilikauden voitto 5 820 262 -17 390 961
Yhteensä 105 303 300 99 483 038

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus