Vuosikertomus 2012
Rahoitusarvopaperit
EMOYHTIÖ JA KONSERNI 2012 2012 2011 2011
Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Markkina-arvo
Osakerahasto-osuudet 42 662 452 44 223 898 32 627 207 33 315 629
Korkorahasto-osuudet 131 313 628 139 571 067 119 140 117 122 685 896
Suorat korkosijoitukset 24 881 565 25 241 539 28 830 124 29 098 519
Yhteensä 198 857 645 209 036 504 180 597 447 185 100 044
Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan markkina-arvoon.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus