Vuosikertomus 2012
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
KONSERNI KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ
2012 2011 2012 2011
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Hankintameno 1.1. 352 501 293 728 352 501 293 728
Lisäykset 407 125 58 773 407 125 58 773
Vähennykset -8 524 - -8 524 -
Kertyneet poistot -293 388 -293 044 -293 388 -293 044
Tilikauden poistot -94 265 -344 -94 265 -344
KIRJANPITOARVO 31.12. 363 448 59 113 363 448 59 113
KONEET JA KALUSTO
Hankintameno 1.1. 455 674 447 553 455 674 447 553
Lisäykset 242 596 8 121 242 596 8 121
Vähennykset - - - -
Kertyneet poistot -409 999 -397 481 -409 999 -397 481
Tilikauden poistot -72 068 -12 518 -72 068 -12 518
KIRJANPITOARVO 31.12. 216 203 45 675 216 203 45 675

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus