Vuosikertomus 2012

Suorat sijoitukset

Teollisuussijoitus tekee pääomasijoituksia yrityksiin niiden kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa sekä yritysjärjestelyiden yhteydessä. Yritysten pääomatarve kohdistuu esimerkiksi tuotteiden jatkokehitykseen, kansainvälistymiseen, investointeihin, taseen vahvistamiseen sekä yritys- ja toimialajärjestelyihin. Sijoitukset syndikoidaan aina hankkeeseen sopivien yksityisten sijoittajien kanssa. Teollisuussijoitus tekee yhteistyötä muun muassa kasvuvaiheen rahastojen ja työeläkeyhtiöiden kanssa. Kansainvälisille sijoittajille Teollisuussijoitus on paikallinen kumppani.

Vuonna 2012 Teollisuussijoitus teki suoria pääomasijoituksia 22,3 milj. eurolla. Uudet sijoitukset kohdistuivat kansainvälistä kasvua hakeviin teknologiayhtiöihin, kasvua edistäviin yritysjärjestelyihin sekä kaivosklusteriin. Ensisijoituksia tehtiin kuuteen yhtiöön yhteensä 14,2 milj. eurolla ja jatkosijoituksia 11 kohdeyhtiöön 8,1 milj. eurolla. Emoyhtiö irtautui tilikaudella viidestä kohdeyhtiöstä kokonaan ja kolmesta osittain. Tytäryhtiö Start Fund I Ky teki jatkosijoituksia viiteen kohdeyhtiöön yhteensä 2,3 milj. euroa sekä irtautui viidestä kohdeyhtiöstä.

Vuoden lopussa Teollisuussijoitus oli sijoittajana suoraan 76 kohdeyrityksessä. Suorat sijoitukset (ml. Start Fund I Ky) olivat yhteensä 256,3 miljoonaa euroa.

Teollisuussijoituksen suorat sijoitukset vuonna 2012
YHTIÖ TOIMIALA SIJOITUS (milj. euroa)
Componenta Oyj Liiketoiminta- ja teollisuustuotteet 2,4
EMC Talotekniikka Oy Rakennusteollisuus 0,5
Eniram Oy Energia ja ympäristö 0,2
European Batteries Oy Energia ja ympäristö 0,1
Finnprotein Oy Kemikaalit ja materiaalit 0,2
Holiday Club Resorts Oy Kulutuspalvelut 0,5
IonPhasE Oy Kemikaalit ja materiaalit 1,1
Keliber Oy Energia ja ympäristö 1,5
Lamor Corporation Ab Energia ja ympäristö 4,7
Mendor Oy Life Sciences 0,4
MetGen Oy Kemikaalit ja materiaalit 0,8
Multi Touch Oy Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 0,5
Nordic Mining ASA Energia ja ympäristö 0,2
Northland Resources S.A. Energia ja ympäristö 2,0
SkySQL Corporation Ab Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka 1,0
Sotkamo Silver AB Energia ja ympäristö 1,1
Viavia Oy (StaffPoint Holding Oy) Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut 5,1
Suorat sijoitukset yhteensä 22,35

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus