Vuosikertomus 2012

Pääomasijoittaminen Suomessa vuonna 2012

Suomen pääomasijoitustoimialan vuotta 2012 voidaan pitää kohtuullisena finanssimarkkinoilla ilmenneestä epävarmuudesta huolimatta. Varainkeruussa nähtiin onnistumisia sekä uusissa venture- että yritysjärjestelyrahastoissa, ja sijoitusvolyymit olivat lievässä kasvussa edellisvuosiin verrattuna. Merkittävää toimialan jatkuvuuden kannalta oli se, että useita irtautumisia toteutui etenkin alku- ja loppuvuodesta. Positiivisena ilmiönä voidaan pitää myös ulkomaisten pääomasijoittajien ja kotimaisten bisnesenkelien aktiivisena jatkunutta kiinnostusta suomalaisia kohdeyhtiöitä kohtaan.


Suomen pääomasijoitusyhdistyksen FVCA:n alustavien tilastojen yhteenveto:

  • Suomalaiset pääomasijoitusyhtiöt keräsivät vuoden 2012 aikana uusiin rahastoihin 442 milj. euroa (419 M€, 2011).
  • Kokonaisuudessaan suomalaiset pääomasijoitusyhtiöt tekivät pääomasijoituksia 497 milj. eurolla (443 M€) sekä kotimaisiin että ulkomaisiin kohdeyhtiöihin.
  • Sijoitetusta pääomasta 417 milj. euroa (366 M€), eli 84 %, oli nk. buyout-sijoituksia, josta 325 milj. euroa (263 M€) suunnattiin yritysostoihin.
  • Pääomasijoituksia tehtiin yhteensä 328 eri transaktiossa (336 kpl). Sijoituksista 217 kappaletta (211 kpl), eli 66 %, oli nk. venture-sijoituksia, joista 151 kappaletta kohdistui käynnistysvaiheen yrityksiin (142 kpl).
  • Cleantechin kappalemääräinen osuus kaikista sijoituksista oli 17 % (14 %).
  • Vuoden 2012 aikana suomalaiset pääomasijoittajat irtautuivat yhteensä 74 kohdeyhtiöstä (110 kpl).
  • Suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden hallinnoimat pääomat olivat vuoden 2012 lopussa 5,6 miljardia euroa (5,3 mrd€).

 

Suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden toiminta 1999-2012

 fvca-2.png

 

Lähde: Suomen pääomasijoitusyhdistys FVCA

 

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus